Σελίδες

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ο καιρός

Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Το πάρκο με τα περισσότερα είδη χλωρίδας και πανίδας....

Διεθνής ερευνητική ομάδα αναφέρει σε πρόσφατη έκθεσή της ότι το Εθνικό Πάρκο Yasuni, στον Ισημερινό, είναι πιθανότατα η περιοχή που φιλοξενεί τα περισσότερα είδη. Εκεί αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται τα περισσότερα είδη πτηνών, αρθρόποδων, φρύνων και νυχτερίδων.
Από το 1980 ο ερευνητές του Κέντρου για την επιστήμη του Τροπικού Δάσους εργάζονται στην μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη μελέτη των τροπικών. Έχουν καταγράψει 4,5 εκατ. δέντρα, που εντάσσονται σε 8.500 είδη και φύονται σε 40 δάση σε όλο τον κόσμο. Σε κάθε περιοχή δημιουργούν μια μικρογραφία του δάσους: απομονώνουν 50 εκτάρια, καταγράφουν κάθε δέντρο, το είδος, τις διαστάσεις του και παρακολουθούν την ανάπτυξή του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι εργασίες στο Πάρκο αυτό, ξεκίνησαν το 1995 και ακόμα βρίσκονται στα μισά του δρόμου. Στα πρώτα 25 εκτάρια, βρέθηκαν 1.104 είδη δέντρων, σχεδόν ο διπλάσιος αριθμός από όλα τα είδη που φύονται στην Β΄ρεια Αμερική. Μέχρι στιγμής οι βιολόγοι έχουν διατυπώσει πάνω από 100 θεωρίες για την ερμηνεία της βιοποικιλότητας των τροπικών. Πολλοί από αυτούς υποστηρίζουν ότι ο αριθμός των ατόμων, άρα και ο αριθμός των ειδών που είναι δυνατό να επιβιώσουν σε έμα οικοσύστημα, καθορίζεται από τους πόρους που υπάρχουν στο οικοσύστημα και μπορούν να μετασχηματισατούν σε τροφή.
Άλλες έρευνες φέρνουν στο φως την σχέση ανάμεσα στον αριθμό των ειδών, τη βροχόπτωση και την θερμοκρασία. Στο συγκεκριμένο πάρκο, οι συνθήκες ανάπτυξης των φυτών είναι σταθερές. η θερμοκρασία κυμαίνεται όλο το χρόνο στους 24-27C και η βροχόπτωση 3.200 χιλιοστά, είναι πλούσια και κατανέμεται ισομερώς μέσα στον χρόνο. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα δεδομένα, αμ και θεωρούνται καθοριστικής σημασίας, δεν μπορούν από μόνα τους να ερμηνεύσουν το φαινόμενο της υψηλής βιοποικιλότητας.
Οι τροπικοί αποτελούν το μουσείο και το βρεφοκομείο των ειδών. Παράλληλα, τροφοδοτούν με νέα είδη τις εύκρατες περιοχές. Η απωψίλωση των δασών για το εμπόριο της ξυλείας δεν οδηγεί μόνο στον αφανισμό των τροπικών δέντρων: ταυτόχρονα φθίνουν και οι δυνατότητες των εύκρατων ζωνών να εμπλουτιστούν με νέες ομάδες ζώων και φυτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: