Σελίδες

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ο καιρός

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

ΠΟΙΟΙ ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ.

Σε ποιους εφαρμόζεται το ενιαίο μισθολόγιο

Το ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο εφαρμόζεται καταρχάς:

α) Σε όλους τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους
β) Στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον υπηρετούν:
 • Στο Δημόσιο.
 • Στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
 • Στα ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένου του ΟΓΑ.
Επίσης, μετά την «καταιγίδα» των τροπολογιών του υπουργού, εφαρμόζεται:
 • Στους εκπαιδευτικούς.
 • Στους γραμματείς των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, στους υπαλλήλους των έμμισθων υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων.
 • Στους γιατρούς υπηρεσίας υπαιθρίου και τους μόνιμους αγροτικούς γιατρούς.
 • Στους υπαλλήλους της Βουλής.
 • Στους διοικητικούς υπαλλήλους των Ανεξάρτητων Αρχών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 • Στους υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.
 • Στους υπαλλήλους των Τοπικών Οργανισμών Έγγειων Βελτιώσεων.
 • Στους θρησκευτικούς λειτουργούς και υπαλλήλους των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού και όσων εκκλησιών και δογμάτων γνωστών θρησκειών εξομοιώνονται προς αυτούς.
Το ενιαίο μισθολόγιο δεν εφαρμόζεται σε τουλάχιστον 300.000 υπαλλήλους, οι οποίοι θα ενταχθούν σε νέο νομοσχέδιο, βάσει της συμφωνίας που έχει επέλθει με την τρόικα.
Δηλαδή:
 • Σε όσους ανήκουν στα 15 ειδικά μισθολόγια. Σ' αυτά ανήκουν δικαστές, μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, γιατροί του ΕΣΥ, πανεπιστιμιακοί, διπλωματικοί, ανώτατοι κληρικοί, το προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μουσικοί, ιατροδικαστές κ.λπ.
 • Στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου και των ΟΤΑ.
 • Στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ρυθμιστικών Αρχών και της Επιτροπής της Κεφαλαιαγοράς.
 • Στους δικηγόρους με έμμισθη εντολή.
 • Στους γενικούς και ειδικούς γραμματείς υπουργείων, στους γενικού γραμματείς αποκεντρωμένων διοικήσεων. Γι' αυτές τις κατηγορίες στελεχών θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα προσδιοριστούν οι αποδοχές τους.
Πώς υπολογίζονται οι μισθοί των υπαλλήλων

Βασική αρχή του ενιαίου μισθολογίου είναι ότι οι υπάλληλοι λαμβάνουν καταρχάς το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό τους. Υπάρχει, δηλαδή, σύνδεση ανάμεσα στο μισθολόγιο και το βαθμολόγιο.
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, αναγνωρίζονται έξι (6) βαθμοί: Α', Β', Γ', Δ', Ε', και ΣΤ'. Εισαγωγικός είναι ο βαθμός ΣΤ' και καταληκτικός ο βαθμός Α'. Σε κάθε βαθμό προβλέπονται μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ) ως εξής:
 • Βαθμός Ε': 2 Μ.Κ. για τους ΠΕ (πανεπιστημιακής εκπαίδευσης) και τους ΤΕ (τεχνολογικής εκπαίδευσης), 3 Μ.Κ. για τους ΔΕ (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και 5 Μ.Κ. για τους ΥΕ (υποχρεωτικής εκπαίδευσης).
 • Βαθμός Δ': 3 Μ.Κ. για τους ΠΕ και τους ΤΕ, 4 Μ.Κ. για τους ΔΕ και 6 Μ.Κ. για τους ΥΕ.
 • Βαθμός Γ': 4 Μ.Κ. για τους ΠΕ και ΤΕ και 5 Μ.Κ. για τους ΔΕ.
Με κάθε βαθμολογική προαγωγή ο υπάλληλος ανεβαίνει στο μισθολογικό κλιμάκιο του επόμενου βαθμού και αυξάνει αντιστοίχως το μισθό του, όπως θα το δείτε αναλυτικότερα. Επίσης, ανά δύο χρόνια μπορεί να ανέβει μισθολογικό κλιμάκιο στο εσωτερικό του ίδιου βαθμού, με εξαίρεση τους βαθμούς Α' και Β', όπου τα μισθολογικά κλιμάκια χορηγούνται ανά τρία χρόνια, αυξάνοντας το βασικό του μισθό κατα 2%

Στα 780€ μεικτά ο βασικός μισθός.

Ο βασικός μισθός του εισαγωγικού κλάδου ΣΤ' ορίζεται:
 • για υπάλληλο ΥΕ στα 780€ μεικτά
 • για υπάλληλο ΔΕ στα 858€ μεικτά
 • για υπάλληλο ΤΕ στα 1.037,4€ μεικτά
 • για υπάλληλο ΠΕ στα 1.092€ μεικτά
Οι μισθοί που αποτελούν τη βάση υπολογισμού για τις αντίστοιχες κατηγορίες υπαλλήλων στους λοιπούς βαθμούς ως εξής:
 • Οι υπάλληλοι βαθμού Ε' έχουν 10% προσαύξηση επί του βασικού μισθού του βαθμού ΣΤ'.
 • Οι υπάλληλοι βαθμού Δ' έχουν 15% προσαύξηση επί του βασικού μισθού του βαθμού Ε'.
 • Οι υπάλληλοι βαθμού Γ' έχουν 15% προσαύξηση επί του βασικού μισθού του βαθμού Δ'.
 • Οι υπάλληλοι βαθμού Β' έχουν 20% προσαύξηση επί του βασικού μισθού του βαθμού Γ'.
 • Οι υπάλληλου βαθμού Α' έχουν 10% προσαύξηση επί του βασικού μισθού του βαθμού Β'.
Έτσι, ένας ΠΕ βαθμού Ε' θα βρει το βασικό του μισθό, αν προσαυξήσει το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον ΠΕ βαθμού ΣΤ' (1.092€) κατά 10% και θα δει ότι φτάνει τα 1.201,2€ βασικό μισθό. Ο δε ανώτατος μισθός δεν ξεπερνά τα 2.200€.

Μόνο 15% μείωση αποδοχών στις εισηγμένες ΔΕΚΟ.

Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ΔΕΚΟ - ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Αγροτική Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ΟΠΑΠ εξαιρούνται από το πλαφόν των 1.900€. Αυτές απλώς υποχρεούνται να μειώσουν κατα 35% το μισθολογικό τους κόστος σε σχέση με το 2009, αφού το μέσο κατά κεφαλήν κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλήν κόστους που ίσχυε στις 31/12/2009, προτού, δηλαδή, επιβληθούν οι περικοπές του Μνημονίου, ύψους 20% περίπου. Άρα, στην πραγματικότητα τους απομένει να περικόψουν τις αποδοχές σε ποσοστό 15% ακόμη, για να ευθυγραμμιστούν με τις νέες ρυθμίσεις.
Η προνομιακή αυτή μεταχείρηση των εισηγμένων ΔΕΚΟ, το προσωπικό των οποίων στην πλειοψηφία του πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ, τη στιγμή που το υπόλοιπο Δημόσιο υφίσταται περικοπές που φτάνουν το 50% των αποδοχών του (οι οποίες, μάλιστα, ήταν σαφώς χαμηλότερες από αυτές ενός ΥΕ υπαλλήλου εισηγμένης ΔΕΚΟ), έχεις ξεσηκώσει θύελλά αντιδράσεων στους κόλπους του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου, που απαιτεί, επιτέλους, ίση αμοιβή για την ίδια εργασία. (Θυμίζουμε ότι ο ΟΠΑΠ είναι εταιρεία με το μεγαλύτερο κόστος μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο, ενώ στα ΕΛΠΕ εξακολουθούν να καταβάλλονται 17,8 μισθοί το χρόνο.)

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της ΑΔΕΔΥ, 260.000 δημόσιοι υπάλληλλοι λαμβάνουν σήμερα επιδόματα που φτάνουν τα 500€, 60.000 υπάλληλοι λαμβάνουν από 500 έως 1000€, ενώ σε επιπλέον 60.000 υπαλλήλους υπολογίζονται όσοι λαμβάνουν από 1.000 έως και 1.500€/μήνα. Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθεί αδιευκρίνιστος αριθμός υπαλλήλων, (γενικοί διευθυντές τελωνείων) όπου τα προ περικοπών επιδόματα έφταναν ακόμη και τα 2.000€/μήνα.

Τα 5 επιδόματα που διατηρούνται.
 1. Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (έως 150€/μήνα).
 2. Επίδομα Χριστουγέννων (500€), Πάσχα (250€) και αδείας (250€).
 3. Οικογενειακή παροχή, η οποία αντικαθιστά το οικογενειακό επίδομα ώς εξής: Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα είτε σωματικά είτε πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον ορίζεται στα 50€ για ένα τέκνο, στα 70€ συνολικά για δύο τέκνα, στα 120€ συνολικά για τρία τέκνα, στα 170€ συνολικά για τέσσερα τέκνα και προσαυξάνεται κατα 70€ ανά επιπλέον τέκνο.
 4. Επίδομα θέσης ευθύνης. Στους προϊσταμένους καταβάλλεται επίδομα θέσης ευθύνης ως εξής:
 • Γενικοί διευθυντές: 900€.
 • Διευθυντές: 400€.
 • Τμηματάρχες: 250€.
 • Προϊστάμενοι παιδικών σταθμών: 100€.

5. Κίνητρο επίτευυξης στόχων, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό έως 3% του ετήσιου μισθολογικού κόστους, εάν η υπηρεσία του υπαλλήλου πέτυχε τουλάχιστον το 80% των στόχων που είχαν τεθεί. Εάν ο υπάλληλος επιτύχει το 90% των στόχων του, θα λαμβάνει το 50% ενός βασικού μισθού του. Αν, δε, επιτύχει άνω του 90% των στόχων του, θα εισπράξει το 100% ενός βασικού του μισθού.

Οι ΠΕ, ΔΕ, και ΤΕ υπάλληλοι μονάδων με κύρια αρμοδιότητα την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, την είσπραξη εσόδων κ.ο.κ. παίρνουν κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων, με το οποίο προσαυξάνεται ο βασικός τους μισθός σε ποσοστό έως και 15%, με το όριο μισθολογικής δαπάνης για το σύνολο των δικαιούχων τα 100 εκατ. ευρώ.

40% με 50% λιγότερες αποδοχές για την πλειοψηφία των υπαλλήλων

Με αυτά τα δεδομένα, οι απώλειες των δημοσίων υπαλλήλων διαμορφώνονται για τη μεγάλη πλειοψηφία από 40%-50%, ενώ για κάποιους φτάνουν ακόμη και 60%. Τη μεγαλύτερη "καθίζηση" εισοδημάτων έχουν τα υπουργεία με τα υψηλότερα επιδόματα, δηλαδή το Οικονομικων, το Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και το Εσωτερικών. Αντίθετα, υπάλληλοι υπουργείων όπως Εθνικής Άμυνας, το Προστασίας του Πολίτη και το Αγροτικής Ανάπτυξης, που εισέπρατταν από τα χαμηλότερα επιδόματα, δεν θα πληγούν τόσο πολύ (20%-30%), αν και απώλειες θα υπάρχουν, λόγω της μείωσης των υπερωριών και των εξόδων κίνησης περίπου στο μισό.

Επίσης, μεγάλες μειώσεις έχει ο κλάδος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό βασιζόταν στα επιδόματα, ελείψει τυπικών προσόντων. Εδώ οι απώλειες εκτιμώνται στο 50% περίπου, ανάλογα και το φορέα απασχόλησης.
Έτσι, για παράδειγμα:

 • Υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών ΠΕ, άγαμος με 17 έτη υπηρεσίας έπαιρνε με το υφιστάμενο μισθολόγιο 1.345€ βασικό μισθό και 1.516€ επιδόματα, άρα έφτανε τα 2.861€ το μήνα, χωρίς τις υπερωρίες. Μετά το ενιαίο μισθολόγιο, ο ίδιος υπάλληλος θα παίρνει 1.620,36€ βασικού μισθού και κανένα επίδομα, εκτός εάν επιτύχει το 80% των στόχων του, οπότε θα πάρει το κίνητρο επίτευξης στόχων, που είναι 3% επί των ετήσιων αποδοχών του. Άρα, έχει απώλειες 1.240.64€ το μήνα ή -42% του μισθού του.
 • Υπάλληλος του υπουργείου Εσωτερικών ΥΕ, με 17 χρόνια υπηρεσίας, άγαμος έπαιρνε έως τώρα βασικό μισθό 974€ και 577€ επίδομα, άρα 1.551€ το μήνα. Με το ενιαίο μισθολόγιο θα πάρει 1.007€ βασικό μισθό και κανένα επίδομα. Χάνει, συνεπώς 544€ το μήνα, δηλαδή πάνω από το 35% του μισθού του.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι αίφνης κάτω από το όριο της φτώχειας.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, πρώην επιφανή μέλη της μεσαίας τάξης, θα βρεθούν, χωρίς προειδοποίηση, κάτω από το όριο της φτώχειας...

Δεν υπάρχουν σχόλια: