Σελίδες

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ο καιρός

Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

Ῥόλοι ποὺ παίζουν οἱ ἄνθρωποι

Κάποιοι γιὰ νὰ προστατεύσουν τὰ εὐάλωτα συναισθήματά τους καὶ νὰ τραβήξουν τὴν προσοχὴ τῶν ἄλλων, πολλὲς φορὲς ἀναπτύσσουν τὸν ῥόλο τοῦ θύματος.
Τὸ θῦμα στέλνει τὸ μήνυμα: «ἀχ ἐγὼ ὁ καημένος, δὲν τὰ καταφέρνω, φρόντισε με!!!»
Ἔτσι ἀγκιστρώνεται σὲ κάποιον ποὺ θὰ τὸν σώση καὶ θὰ τὸν περιποιεῖται, καὶ ἔτσι θὰ κερδίση μιὰ δυναμικὴ προστασία γιὰ τὸ ἀδύναμο κόμματι μέσα του. Δεν ἀναλαμβάνει τὶς εὐθῦνες τῆς ζωῆς του, ἐπειδὴ αἰσθάνεται ἀνήμπορος καὶ ἀνίσχυρος.
Αἰσθάνεται ὅτι ἡ ζωή του εἶναι πέρα ἀπὸ τὸν ἔλεγχό του καὶ κατηγορεῖ τοὺς ἄλλους γιὰ ὅ,τι τοῦ συμβαίνει. Κατηγορεῖ τοὺς γονεῖς του, τὴν παιδική του ἡλικία, τὴν κακοτυχία του, τὸ σύστημα καὶ πιστεύει ὅτι γιὰ ὅ,τι τοῦ συμβαίνει φταίει κάποιος ἄλλος.
Ὁ καημένος εἶναι τόσο ἀνήμπορος ἀλλὰ ἀποφασισμένος νὰ μείνῃ γαντζωμένος σὲ κάποιον ἄλλο, γιατὶ μόνος του δὲν μπορεῖ νὰ τὰ καταφέρῃ….
Ἂν κάποιος προσπασθήσῃ νὰ τὸν βοηθήσῃ νὰ σταθῇ στὰ πόδια του, τότε ἐκεῖνος θὰ βρῆ ἐκατομμύρια δικαιολογίες γιὰ τὸ ὅ,τι δὲν μπορεῖ νὰ κάνῃ τίποτα.
Σὲ κάθε θῦμα ἀντιστοιχεῖ καὶ ἔνας σωτῆρας, ποὺ τὸν κρατάει γαντζωμένο.
Ὁ σωτῆρας εἶναι κι αὐτὸς ἕνα θῦμα, ἀλλὰ μεταμφιεσμένο.
Ὁ σωτῆρας προτιμᾶ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὰ προβλήματα τῶν ἄλλων παρὰ μὲ τὰ δικά του.
Ἀποδυναμώνει τὸ θῦμα γιατὶ θέλει νὰ εἶναι χρήσιμος.
Ἂν πιστεύῃς ὅ,τι κάποιος δὲν μπορεῖ νὰ τὰ καταφέρῃ χωρὶς ἐσέναν, τότε καλὸ θὰ εἶναι νὰ ψάξῃς τὸν σωτῆρα μέσα σου…
Τὸ θῦμα ἔχει ἔνα μυστικὸ συμβόλαιο μὲ τὸν σωτῆρα του, ποὺ λέει: «θὰ σὲ προσέχω ἀρκεῖ νὰ μὲ χρειάζεσαι καὶ νὰ ἐξαρτᾶσαι ἀπὸ ἐμέναν».
Ὅταν κάποιος ἀποκτήσῃ τὴν γνώση καὶ ἀναλάβῃ τὴν εὐθύνη τῆς ζωῆς καὶ τῶν συναισθημάτων του, τότε παύει νὰ παίζῃ ῥόλους, βλέπει τὴν ἀπεριόριστη δύναμη ποὺ ὑπάρχει μέσα του καὶ τὴν δύναμη αὐτὴ μπορεῖ νὰ τὴν δῇ καὶ στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων γύρω του, ἀκόμη καὶ στὰ μάτια ἐκείνων ποὺ δὲν πιστεύουν ἀκόμη στὸν ἑαυτό τους.
Ὅταν μπορῇς νὰ δῇς τὴν δύναμη τῶν ἄλλων, τότε ἐπικοινωνεῖς μὲ τὴν ἀλήθεια τους, ποὺ ὑπάρχει μέσα τους, καὶ τοὺς θυμίζεις τὴν δύναμή τους.
Κάθε φορὰ ποὺ τὸ κάνεις αὐτὸ βρίσκεσαι στὸ κέντρο τῆς δικῆς σοῦ δυνάμεως, στὸ κέντρο τῆς μεγαλυτέρας δυνάμεως, στὸ κέντρο τῆς ἀγάπης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: