Σελίδες

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ο καιρός

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

H Ευρωπαϊκή Ένωση

     Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός που δημιουργήθηκε από τις εθνικές κυβερνήσεις ως ένα εργαλείο που θα μπορούσαν όλοι να χρησιμοποιήσουν ώστε να συμφωνήσουν σε κοινές ενέργειες για τον σχεδιασμό συγκεκριμένων πολιτικών. Σύμφωνα με αυτές τις πολιτικές, είναι πιο λογικό να συνεργάζονται οι χώρες της ΕΕ, από το να δρα η καθεμία μόνη της.
Οι ιστορικές ρίζες της Ε.Ε βρίσκονται στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η ιδέα γεννήθηκε επειδή οι Ευρωπαίοι ήταν αποφασισμένοι να μην αφήσουν να χαθούν ανθρώπινες ζωές και να συμβούν τέτοιες καταστροφές ξανα: οι χώρες δεν έπρεπε να επιτίθενται σε στους μεγαλύτερους και πολυτιμότερους εμπορικούς εταίρους τους. Στην αρχή, η ΕΕ περιελάμβανε μόνο 6 χώρες, που αφορούσαν το εμπόριο και την οικονομία. Σήμερα, η ΕΕ περιλαμβάνει 27 χώρες και 490 εκατομύρια ανθρώπους.
Η βάση των ενεργειών της ΕΕ είναι η ακόλουθη:

  • Το πεδίο δράσης της ΕΕ περιορίζεται στους τομείς που έχουν συμφωνήσει οι κυβερνήσεις και αυτό ορίζεται στις συνθήκες που έχουν υπογραφεί.
  • Η ΕΕ πρέπει να δρα μόνο σε περιπτώσεις που θα είναι πιο αποτελεσματική από τις εθνικές κυβερνήσεις, αν αυτές δρούσαν μόνες τους.
  • Οι ρίζες της ΕΕ βρίσκονται στους πολλούς πολιτισμούς, παραδόσεις και γλώσσες της ευρώπης, καθώς και σε κοινές αξίες όπως η δημοκρατία, η ελευθερία και η δικαιοσύνη.
     Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είναι η φωνή του λαού. Έργο του είναι να συμμετέχει στην δημιουργία νέων νόμων, προτείνοντας τροποποιήσεις στις προτάσεις της επιτροπής και κάνοντας διαπραγματεύσεις με το συμβούλιο της ΕΕ σχετικά με το περιεχόμενο των τελικών κειμένων. Κάθε 5 χρόνια η 27 χώρες της ΕΕ εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στο κοινοβούλιο. Αυτοί συναντώνται στη Γαλλία ή στις Βρυξέλες. Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έχει 785 μέλη και είναι το μεγαλύτερο πολυεθνικό σώμα στο είδος του. Μέσα στο κοινοβούλιο, τα μέλη είναι χωρισμένα σε διεθνικές ομάδες, ανάλογα τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. Οι υποστηρικτές της ΕΕ χαρακτηρίζονται ως "ευρώφιλοι" ενώ οι πολέμιοι ως "ευρωσκεπτικιστές".
     Στο συμβούλιο της ΕΕ εκφράζουν τις απόψεις τους οι εθνικές κυβερνήσεις. Το συμβούλιο μπορεί να τροποποιήσει, να υιοθετήσει ή να απορρίψει τις προτάσεις της επιτροπής για νέους νόμους. Όταν βρίσκονται υπό συζήτηση ευαίσθητα θέματα, όπως η εξωτερική πολιτική, το συμβούλιο υποχρεούται να λάβει ομόφωνη απόφαση, πράγμα όχι και τόσο εύκολο όταν υπάρχουν 27 χώρες. Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη δικαιούνται περισσότερες ψήφους και κατά συνέπεια έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τα μικρότερα στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, στις μικρότερες χώρες παρέχεται το δικαίωμα επιπρόσθετων ψήφων. Η προεδρία του συμβουλίου αναλαμβάνεται για 6 μήνες από κάθε κράτος-μέλος εκ περιτροπής.
     Η ευρωπαϊκή επιτροπή έχει έδρα τις Βρυξέλες και είναι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Δεν μπορεί να ψηφίσει νόμους, αλλά μόνο αυτή έχει το δικαίωμα να τους προτείνει. Έχει επίσης την εξουσία να επιβάλλει την τάξη στην ΕΕ, καθώς διασφαλίζει τη λειτουργία των εθνικών κυβερνήσεων. Σε περίπτωση παραβίασης των νόμων, η επιτροπή έχει την εξουσία να διώξει δικαστικά τις κυβερνήσεις μέσω του ευρωπαϊκού δικαστηρίου και αν κριθούν ένοχες μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με μεγάλα πρόστιμα. Ο πρόεδρος της επιτροπής ηγείται μιας ομάδας 26 επιτροπών και κάθε επίτροπος αναλαμβάνει την ευθύνη να δρα προς όφελος των πολιτών ολόκληρης της ΕΕ. Στην επιτροπή εργάζονται περίπου 23.000 άνθρωποι.
   Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νόμο αν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη. Πριν γίνει η πρόταση, πραγματοποιείται δημόσια συζήτηση, στην οποία συμμετέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι τοπικές, εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις. Η Επιτροπή επίσης αναλύει τις επιπτώσεις του προτεινόμενου νόμου. Στην συνέχεια, η πρόταση αποστέλλεται στους νομοθέτες της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο παίρνει θέση και το ίδιο συμβαίνει και στο Συμβούλιο. Αν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνήσουν, ο νόμος μπορεί να θεσπιστεί.
  
    

Δεν υπάρχουν σχόλια: