Σελίδες

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ο καιρός

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Χρονικό της Ε.Ε


 • 1946 Στον απόηχο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στόχος είναι η διασφάλιση της ειρήνης μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών.
 • 1950 Η Διακήρυξη Schuman οδηγεί στην Συνθήκη του Παρισιού το 1951, με την οποία δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα. Περιλαμβάνει 6 χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας. Όλες οι παραπάνω χώρες είναι ισότιμες και συνεργάζονται στα πλαίσια κοινών θεσμικών οτγάνων.
 • 1957 Υπογράφεται η Συνθήκη της Ρώμης, με την οποία δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ).
 • 1960 Δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που περιλαμβάνει τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης που δεν ανήκουν στην ΕΟΚ.
 • 1968 Δημιουργείται η Τελωνειακή Ένωση: καταργούνται όλοι οι δασμοί εισαγωγής ανάμεσα στις 6 χώρες της ΕΟΚ.
 • 1979 Διεξάγεται η πρώτη εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεσες εκλογές. Δημιουργείται επίσης το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (ΕΝΣ) που βοηθά στην σταθεροποίηση των ισοτιμιών συναλλάγματος.
 • 1986 Υπογράφεται η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη που ορίζει ένα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς  μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1993.
 • 1989 Πέφτει το σιδηρούν παραπέτασμα και γεννιέται η ελπίδα για μια ενωμένη Ευρώπη. Αυτό οδηγεί στην επανένωση της Γερμανίας στις 3 Οκτωβρίου 1990 και στην αποκατάσταση της δημοκρατίας στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.
 • 1992 Υπογράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχτ, με την οποία η ΕΟΚ γίνεται Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε). Θέτει νέους φιλόδοξους στόχους: νομισματική ένωση μέχρι το 1999, ευρωπαϊκά πολιτικά δικαιώματα, νέες κοινές πολιτικές και συνεργασία σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας.
 • 1997 Υπογράφεται η Συνθήκη του Άμστερνταμ, με στόχο την αναδιαμόρφωση των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.
 • 1999 Κυκλοφορεί το ευρώ (€), το ενιαίο νόμισμα, σε πολλά κράτη-μέλη.
 • 2001 Υπογράφεται η Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία επιφέρει αλλαγές στα θεσμικά όργανα και ενισχύει την ασφάλεια, την άμυνα και τη δικαστική συνεργασία σε ζητήματα εγκληματικότητας.
 • 2002 Εισάγονται τα χαρτονομίσματα και κέρματα του ευρώ.
 • 2007 Οι ηγέτες της Ε.Ε ξεκινούν τις εργασίες για μια μεταρρυθμιστική συνθήκη που θα αντικαταστήσει τη Συνταγματική Συνθήκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: