Σελίδες

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ο καιρός

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Προγράμματα κατάρτισης για 18.332 ανέργους από τον ΟΑΕΔ


Νέο πρόγραμμα κατάρτισης 18.332 ανέργων σε βασικές δεξιότητες πληροφορικής και επικοινωνιών τρέχει ο ΟΑΕΔ. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση και εγγραφής στο Μητρώο των ωφελουμένων έχουν οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.


Οι άνεργοι θα επιλεγούν μέσω αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας και με συγκεκριμένα κριτήρια με προτεραιότητα στους ανέργους νέους και στους ανέργους άνω των 55 ετών.

Όσοι υποβάλλουν από τη Δευτέρα 9 Απριλίου έως την Παρασκευή 25 Απριλίου ηλεκτρονική αίτηση και επιλεγούν για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών θα λάβουν επιταγή αξίας 700 ευρώ, η οποία ενσωματώνει την αμοιβή του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μετά την ολοκλήρωση ο άνεργος θα εισπράττει εκπαιδευτικό επίδομα αξίας 500 ευρώ.

Αποκλείονται όσοι έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν το τελευταίο ημερολογιακό έτος άλλο πρόγραμμα κατάρτισης.
pameevro

Δεν υπάρχουν σχόλια: