Σελίδες

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ο καιρός

Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Μόνο ηλεκτρονικά οι δηλώσεις με εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ. Ποιοι εξαιρούνται

Ρεπορτάζ Κώστας Τσαχάκης
Μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Taxisnet, θα πρέπει να υποβάλουν φέτος τις φορολογικές τους δηλώσεις οι μισθωτοί, εφόσον το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημά τους υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ. Την ίδια υποχρέωση έχουν επίσης και όσοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα στο εξωτερικό εφόσον υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο.

Από την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή εξαιρούνται οι συνταξιούχοι, εκτός κι αν αποκτούν και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα ή μετέχουν σε ΟΕ και ΕΕ. Οι συνταξιούχοι μπορούν να υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους είτε σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ είτε προαιρετικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου.
Αυτό ορίζει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, ενώ η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, για να διευκολύνει τους συγκεκριμένους φορολογούμενους οι οποίοι υπολογίζονται σε περίπου 750.000, θα αποστείλει με συστημένες επιστολές τον απαραίτητο κλειδάριθμο για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες.
Στην απόφαση ορίζεται ακόμα ότι:
Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για όσους ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και για όσους μετέχουν σε νομικά πρόσωπα, εξακολουθούν να υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου. Αυτό ισχύει για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, ανεξάρτητα από το αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet.
Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. φορολογούμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε απομακρυσμένες περιοχές, ή μεγάλης ηλικίας ή που δεν έχουν εξοικείωση με τη χρήση του Διαδικτύου) και λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής για πρώτη φορά υποβολής των δηλώσεών τους μέσω του Διαδικτύου, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ.
Σε όσους δεν σταλούν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος σε έντυπη μορφή, λόγω υποχρέωσής τους σε ηλεκτρονική υποβολή τους και δεν είναι ήδη πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet, η ΓΓΠΣ θα αποστείλει με συστημένη επιστολή τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέσω Διαδικτύου.
Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες εξακολουθούν να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους προαιρετικά ηλεκτρονικά.
Παρατείνεται η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν από την έναρξη λειτουργίας του νέου Taxisnet, που λήγει την 30ή Ιουνίου 2012, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012. Συνεπώς, οι κωδικοί των χρηστών του Taxisnet που αυτήν τη στιγμή κάνουν χρήση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, θα διατηρηθούν σε ισχύ και θα μπορούν να υποβάλουν κάθε είδους δήλωση.

imerisia

Δεν υπάρχουν σχόλια: