Σελίδες

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ο καιρός

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

ΣΠΕΡΜΑΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


Σπέρμα

Το Σπέρμα
Το σπέρμα αποτελείται από τις εκκρίσεις των όρχεων, της επιδιδυμίδας, των βολβοουρηθρικών αδένων, των σπερματοδόχων κύστεων και του προστάτη. Οι σπερματοδόχες κύστεις παράγουν από 40% έως 80% του συνολικού όγκου του σπέρματος, ενώ ο προστάτης συνεισφέρει μόνο στο 10% έως 30% της εκσπερμάτισης. Το υγρό της εκσπερμάτισης περιέχει φρουκτόζη - σε συγκεντρώσεις μέχρι και 450 mg/dl- (που είναι απαραίτητη για τη θρέψη του σπέρματος), προσταγλανδίνες, διττανθρακικά (για να ουδετεροποιείται το όξινο περιβάλλουν του κόλπου), καθώς και ένζυμα και πρωτεάσες για την ρευστοποίηση του πηχτού σπέρματος. 'Aλλα συστατικά του υγρού είναι ο ψευδάργυρος, τα φωσφολιπίδια, η φωσφατάση και η σπερμίνη, που αποτελούν εκκρίσεις του προστάτη. Ο συνηθισμένος όγκος της εκσπερμάτισης είναι από 1,5 έως 5,0 cc και το ρΗ της κυμαίνεται από 7,05 -7,80.

Χαρακτηριστικά Σπερματοζωαρίου
Το σπερματοζωάριο, ο αρσενικός γαμέτης, είναι ένα απλοειδές κύτταρο που εμφανίζει τρεις καλά διαφοροποιημένες περιοχές: την κεφαλή, το μέσο τμήμα και την ουρά ή μαστίγιο. Η κεφαλή περιέχει πυρηνικό DNA, πολύ λίγο κυτταρόπλασμα και μία μικρή προεξοχή που ονομάζεται ακρόσωμα που περιβάλλει το πρόσθιο τμήμα του πυρήνα και περιέχει ένζυμα που θα επιτρέψουν τη διείσδυση στο ωάριο. Το μέσο τμήμα χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός περιβλήματος από μιτοχόνδρια που διατάσσονται σε μία σφιχτή έλικα και παρέχουν την ενέργεια που είναι απαραίτητη για την κίνηση του σπερματοζωαρίου. Τέλος, η ουρά ή μαστίγιο είναι σχεδιασμένη για κυτταρική κινητικότητα.

Σπερματογέννεση
Ως σπερματογένεση αναφέρεται η δημιουργία των αρσενικών γαμετών στο εσωτερικό του όρχι. Η διαδικασία αυτή γίνεται για πρώτη φορά στα χρόνια της εφηβείας και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια όλης της ζωής. Η πλήρης διαδικασία της ωρίμανσης από τα σπερματογόνια (που βρίσκονται στη βασική μεμβράνη των σπερματικών σωληναρίων) ως τα σπερματοζωάρια (στο εσωτερικό του αυλού) διαρκεί περίπου 74 ημέρες.

Καθορισμός Φύλου
Οι γεννητικοί αδένες αναπτύσσονται από τις γεννητικές ακρολοφίες και υφίστανται κοινή εξελικτική διαδικασία και για τα δύο φύλα ως την 7η εβδομάδα της κύησης. Τα αρχέγονα βλαστικά κύτταρα μεταναστεύουν προς τους γεννητικούς αδένες, οργανωμένα σε χορδές και ενεργοποιούν την ανάπτυξή τους, ανάλογα με τα φυλετικά χρωμοσώματα που περιέχουν: το χρωμόσωμα Υ (από το ζεύγος ΧΥ) προκαλεί την ανάπτυξη των όρχεων.

andrologia

Δεν υπάρχουν σχόλια: