Σελίδες

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ο καιρός

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

6 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ...

Ρεπορτάζ : Ελένη Δελβινιώτη
(από την Ελευθεροτυπία)
Μετατάξεις και αποσπάσεις, νέο ενιαίο μισθολόγιο, αμοιβές ανάλογα με την παραγωγικότητα και μεταστέγαση όλων των υπουργείων σε ενιαίο χώρο θα σημάνει για το Δημόσιο ο Καλλικράτης του κράτους, που είναι προ των...
πυλών. Με αφετηρία και πρόπλασμα τα μεγέθη της απογραφής, το υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει αλλαγές που θα επανακαθορίζουν το μέγεθος, τη δομή και τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών εξ υπαρχής. Στόχος, να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες της δημόσιας διοίκησης με βαθιές τομές στην κεντρική διοίκηση, που θα χτυπήσουν στην καρδιά τον υδροκεφαλισμό και τη γραφειοκρατία του παράλυτου και αναποτελεσματικού κράτους. Ηδη τα πρώτα στοιχεία της απογραφής, που αποτυπώνουν μια προβληματική κατάσταση στις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο μελετών και αξιολογήσεων ώστε να πραγματοποιηθούν μεγάλες δραστικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις τόσο στην οργάνωση όσο και στη λειτουργία των υπηρεσιών. Ο ίδιος ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης έχει κατά το παρελθόν δηλώσει: «Διαπιστώσαμε πως σε σύνολο 188 Διευθύνσεων υπάρχουν αρκετές με μηδέν τμήματα, δεκάδες τμήματα με μόνον ένα υπάλληλο, δεκάδες τμήματα με προϊστάμενο αλλά χωρίς υπαλλήλους, ακόμα και δεκάδες τμήματα χωρίς προϊστάμενο και χωρίς κανένα υπάλληλο». Η διαπίστωση αυτή από μόνη της θέτει επί τάπητος το ζήτημα της εκ βάθρων αναδιάρθρωσης όλων των δημόσιων υπηρεσιών και την κατάρτιση εκ νέου των οργανισμών των υπουργείων με βάση την αποτύπωση - καταγραφή που έχει γίνει με την απογραφή. Τα βήματα που σχεδιάζει το υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση της νέας αρχιτεκτονικής στο κράτος είναι τα εξής: - Με βάση τα συμπεράσματα των μελετών από τα στοιχεία της απογραφής, θα σχεδιαστεί ο νέος χάρτης των υπηρεσιών του κράτους με μεγάλες τομές και παρεμβάσεις στην κεντρική διοίκηση, ώστε να γίνει πραγματικότητα το επιτελικό κράτος τόσο σε οργανωτικό όσο και σε λειτουργικό και επιχειρησιακό τομέα. Θα καθοριστούν από την αρχή οι αρμοδιότητες και θα αποσαφηνιστεί ο ρόλος των υπουργείων και των υπηρεσιών τους, που θα οργανωθούν πλέον σε οριζόντια και όχι σε κάθετη δομή, με στόχο να μην υπάρχουν επικαλύψεις τόσο μέσα στην ίδια υπηρεσία ή οργανισμό όσο και σε ολόκληρη τη δομή του κράτους. Τη στιγμή αυτή υπάρχει μεγάλος αριθμός αυτοτελών υπηρεσιών, τα υπουργεία είναι οργανωμένα με αυστηρά καθετοποιημένες δομές και η πυραμίδα της ιεραρχίας βρίσκεται αρκετές φορές ανεστραμμένη, με μεγάλο αριθμό γενικών διευθύνσεων και τμημάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνον την πολυδιάσπαση, και γι' αυτό σύγχυση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, αλλά και υπερβολικά μεγάλο αριθμό διευθυντών και τμηματαρχών με ολιγάριθμες οργανικές μονάδες βάσης, κι αυτό με τη σειρά του φέρνει κατακερματισμό των δυνάμεων και κακή οργάνωση των υπηρεσιών. **Εξορθολογισμός στο προσωπικό των υπηρεσιών με αναδιανομή υπαλλήλων. Υπό την προοπτική του ανασχεδιασμού των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθούν αθρόες μετατάξεις, μετακινήσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων, ώστε να στηριχθεί η νέα δομή του κράτους. Υπάρχει σκέψη να δραστηριοποιηθεί και πάλι ο θεσμός των διυπουργικών κύκλων, όπου ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών που διαμορφώνονται, υπάλληλοι με την ίδια ειδικότητα μετακυλίονται από τη μια υπηρεσία στην άλλη. * Κατάρτιση προσοντολογίου και καθηκοντολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Ολες οι θέσεις εργασίας θα περιγραφούν επακριβώς σε επίπεδο αναζητούμενων προσόντων και ταυτόχρονα με την κάλυψή τους θα περιγράφονται και τα νέα καθήκοντα των υπαλλήλων με αξιολόγηση και καταμερισμό εργασίας. Θα καθιερωθεί ένα σύστημα αξιολόγησης και επιβράβευσης των άξιων και ικανών υπαλλήλων. Το 2011 θα καθιερωθεί ενιαίο μισθολόγιο και η πληρωμή για όσους δουλεύουν στο Δημόσιο θα γίνεται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Στο Μνημόνιο για το ενιαίο μισθολόγιο αναφέρεται ότι η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα απλοποιημένο σύστημα αμοιβών, που θα αφορά όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και θα αποτελεί μέρος της ευρύτερης μεταρρύθμισης διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, κι αυτό θα οδηγήσει σε ένα σύστημα που η αμοιβή θα αντανακλά την παραγωγικότητα και τα καθήκοντα, δηλαδή πρόσθετες αμοιβές δεν θα δίδονται πλέον συλλήβδην αλλά ύστερα από αξιολόγηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων. Υπάρχει η πρόθεση να εγκαινιαστεί η διοίκηση με στόχους, δηλαδή να χαράζεται πολιτική και να οριοθετούνται δράσεις βάσει στόχων και να θεσπιστούν δείκτες αποδοτικότητας ξεχωριστά για κάθε υπηρεσία. * Δημιουργία πάρκου δημόσιων υπηρεσιών με τη μεταστέγαση όλων των υπουργείων σε έναν ενιαίο χώρο και μετακίνηση όλων των υπαλλήλων (περίπου 500.000 εργαζόμενοι) σε ένα Κέντρο Δημοσίου. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να κλείσουν περίπου 140 κτίρια στα οποία στεγάζονται κατά βάση σήμερα οι υπηρεσίες του κράτους κι επειδή αρκετά από αυτά δεν αποτελούν ιδιοκτησία του Δημοσίου αλλά είναι νοικιασμένα, εκφράζονται οι προσδοκίες να υπάρξει από τη μετεγκετάσταση αυτή εξοικονόμηση πόρων. Ταυτόχρονα θα αξιοποιηθεί η κρατική περιουσία σε κτίρια κι εξοπλισμό, ώστε να υπάρξει και από εκεί οικονομικό όφελος.
networkedblogs

Δεν υπάρχουν σχόλια: