Σελίδες

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ο καιρός

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

Έρχονται 2.600 μετατάξεις


Ήδη έχει εκδοθεί η πρώτη εγκύκλιος που για την μετάταξη 400 υπαλλήλων τεχνικών υπηρεσιών από 13 Περιφέρειες προς τους νέους δήμους,

ενώ το πολύ ως τις αρχές του Σεπτέμβρη θα έχουν εκδοθεί η εγκύκλιοι για τη μετακίνηση άλλων 2.600 υπαλλήλων των περιφερειών και των νομαρχιών που καταργούνται.

Σύμφωνα με την προηγούμενη εγκύκλιο “το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούμενων Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) των Κρατικών Περιφερειών, που υπηρετεί μόνο κατά την 01.01.2010 και κατέχει οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων τεχνικού ή γεωτεχνικού προσωπικού μετατάσσεται αυτοδικαίως σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες Τεχνικές Υπηρεσίες των δήμων της έδρας του αντίστοιχου νομού ή σε άλλους δήμους όπου λειτουργούσαν οι καταργούμενες ΤΥΔΚ”.

Στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών διαβεβαιώνουν πως όπου και αν μεταταγούν οι υπάλληλοι αυτοί τα μισθολογικά και τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα θα διασφαλιστούν πλήρως, όμως οι μετατάξεις έχουν σκορπίσει ανησυχία μεταξύ των 80.000 υπαλλήλων σε Δήμους, Περιφέρειες και Νομαρχίες καθώς ο Καλλικράτης ήρθε και άλλαξε τα πάντα.

Οι θέσεις που δεν θα καλυφθούν από τις εθελοντικές μετατάξεις θα στελεχωθούν με υποχρεωτική μετακίνηση προσωπικού. Αυτό θα πρέπει να γίνει μάλιστα μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου καθώς έρχονται εκλογές και ο νόμος απαγορεύει κάθε υπηρεσιακή αλλαγή ένα μήνα πριν τις εκλογές.

πηγή: http://www.newsit.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: